Skip to content

Christodora – Tim Murphy

£9.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o homoffobia, hiliaeth, rhywiaeth, noethni, rhyw, trais, defnydd alcohol a chyffuriau, beichiogrwydd, problemau iechyd meddwl a marwolaeth.

Dros benwar degawd, dilynwr llwyth o gymeriadau â’u pherthynas i’r Christodora, adeilad yn Efrog Newydd: o’r epidemig AIDS a’i effaith ar gymunedau LHDTC+ a phobl y lliw yn yr 1980au, i’w ‘gentrification’ yn y 2000au a hyd yn oed i fersiwn cwbl wahanol o’r lle yn 2020.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of homophobia, racism, sexism, nudity, sex, violence, alcohol and drug use, pregnancy, mental health support needs and death.

Spanning four decades, Christodora follows the interwoven lives of several individual based in New York City.  From the 1980s, as the AIDS epidemic fundamentally changes the lives of queer folx and people of colour in the city, to the gentrification the area faces in the 2000s and even an unrecognisable version of 2020.

Add to CompareAdded
Categories: , ,

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.