Call Me By Your Name – André Aciman

£8.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr canlynol yn cynnwys alcohol, homoffobia a darluniau manwl o ryw.

Elio, y prif gymeriad, sy’n adrodd y stori o gyrhaeddiad Oliver (myfyrwyr ôl-raddedig Americanaidd) i’w gartref teuluol yn yr Eidal.  Er gwaetha ymdrechion Oliver i geisio cwblhau ei lawysgrif dan fentoriaeth tad Elio, yn amlwg taw nid academia’n unig sydd yn ei ddiddori, yn y chwedl yma o ddymuniadau cwiar.

Hefyd, mae yna eirin gwlanog anferthol ynddi.


CONTENT WARNING: This novel contains alcohol use, homophobia and graphic depictions of sex.

Narrated by Elio, a hot summer in Italy sees the arrival of Oliver, a handsome American graduate student, at his family home.  Tasked with completing his manuscript under the tutelage of Elio’s father, it seems that academia is not the only subject of his attention as hormones run awry in this tale of queer desire.

Also, gargantuan peaches.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.