Skip to content

Boyfriend Material – Alexis Hall

£11.99

YN EISIAU:
Un Cariad (Ffug) Perffaith

Mae Luc O’Donnell yn anfoddog yn enwog. Gwahanodd ei rieni seren roc pan oedd yn ifanc a nawr mae ei dad yn ôl, ar ôl ugain mlynedd i mewn a mas o rehab, yn tynnu Luc hefyd i lygaid y cyhoedd. Pan mae un llun yn bygwth difetha popeth, mae’n rhaid i Luc glanhau ei ddelwedd wrth ddod o hyd i berthynas neis, normal… ac mae Oliver Blackwood mor neis a normal ag y maen nhw’n dod. Mae’n fargyfreithiwr ac nid yw erioed wedi ysbrydoli eiliad o sgandal yn ei fywyd. Mewn geiriau eraill: mae e’n berffaith.

Yn anffodus, ar wahân i fod yn hoyw, sengl a rili angen rhywun i fynd gyda nhw i ddigwyddiad mawr, nid oes gan Luc ac Oliver ddim yn gyffredin. Felly maen nhw’n taro bargen i fod yn gariadon (ffug) yn gyhoeddus nes bod y llwch wedi setlo. Yna gallant fynd eu ffyrdd ar wahân. Ond y peth am ffug-ddêt yw y gall deimlo’n debyg iawn i un go iawn. A dyna pryd rydych chi’n dod i arfer â rhywun. Dechrau cwympo amdanyn nhw. A ddim byth eisiau gadael iddyn nhw fynd.


WANTED: One (fake) boyfriend
Practically perfect in every way

Luc O’Donnell is tangentially-and reluctantly-famous. His rock star parents split when he was young, and the father he’s never met spent the next twenty years cruising in and out of rehab. Now that his dad’s making a comeback, Luc’s back in the public eye, and one compromising photo is enough to ruin everything.

To clean up his image, Luc has to find a nice, normal relationship…and Oliver Blackwood is as nice and normal as they come. He’s a barrister, an ethical vegetarian, and he’s never inspired a moment of scandal in his life. In other words: perfect boyfriend material.

Unfortunately, apart from being gay, single, and really, really in need of a date for a big event, Luc and Oliver have nothing in common. So they strike a deal to be publicity-friendly (fake) boyfriends until the dust has settled. Then they can go their separate ways and pretend it never happened.

But the thing about fake-dating is that it can feel a lot like real-dating. And that’s when you get used to someone. Start falling for them. Don’t ever want to let them go.

Add to CompareAdded
Categories: , , ,

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.