Between Worlds: A Queer Boy from the Valleys – Jeffrey Weeks

£15.00

Ganed Jeffrey Weeks yn y Rhondda yn 1945, i deulu o lowyr. Wrth iddo dyfu, teimlai’n ynysig o fewn cymuned glos y cymoedd, a dwyshawyd y teimlad hwn pan sylweddolodd ei fod yn hoyw. Canfu ddihangfa ym myd addysg, ac ymadawodd am Lundain, i fynychu prifysgol ac i wireddu ei rywioldeb.


Jeffrey Weeks was born in the Rhondda in 1945, of mining stock. As he grew up he increasingly felt an outsider in the intensely community minded valleys, a feeling intensified as he became aware of his gayness. Escape came through education. He left for London, to university, and to realise his sexuality.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top