An Autobiography – Angela Y. Davies

£18.99

Wedi’i olygu gan Toni Morrison ac a gyhoeddwyd gyntaf yn 1974, mae An Autobiography yn glasur o gyfnod y Black Liberation sy’n taro’r un mor bwerus heddiw. Yn cyfrol oedd yn anodd ei ffeindio, mae’n cael ei ailgyhoeddi’n awr gyda chyflwyniad newydd gan Davis, ar gyfer cynulleidfa newydd wedi’i hysbrydoli a’i symbylu gan ei actifyddiaeth barhaus a’i hesiampl ryfeddol. Yn y llyfr, mae’n disgrifio ei thaith o blentyndod ar Dynamite Hill yn Birmingham, Alabama, i un o dreialon gwleidyddol mwyaf arwyddocaol y ganrif: o’i gweithgarwch gwleidyddol mewn ysgol uwchradd yn Efrog Newydd i’w gwaith gyda’r Blaid Comiwnyddol U.D.A, y Blaid Black Panther, a’r Soledad Brothers; ac o gyfadran yr Adran Athroniaeth yn UCLA i restr yr FBI o’r ‘Ten Most Wanted Fugitives’. Wedi’i hadrodd â chynhesrwydd, disgleirdeb, hiwmor ac argyhoeddiad, mae’n gyfrif bythgofiadwy am fywyd sydd wedi ymrwymo i newid radical.


Edited by Toni Morrison and first published in 1974, An Autobiography is a classic of the Black Liberation era which resonates just as powerfully today. Long hard to find, it is reissued now with a new introduction by Davis, for a new audience inspired and galvanised by her ongoing activism and her extraordinary example. In the book, she describes her journey from a childhood on Dynamite Hill in Birmingham, Alabama, to one of the most significant political trials of the century: from her political activity in a New York high school to her work with the U.S. Communist Party, the Black Panther Party, and the Soledad Brothers; and from the faculty of the Philosophy Department at UCLA to the FBI’s list of the Ten Most Wanted Fugitives. Told with warmth, brilliance, humour, and conviction, it is an unforgettable account of a life committed to radical change.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top