A Potted Trans History – Rowan Frewin

£7.50

RHYBUDD CYNNWYS: Mae’r zine hwn yn cynnwys darluniau o noethni ac yn sôn am drawsffobia.

Mae’r zine cryno hwn yn gyflwyniad gwych i hanes a therminoleg traws.


CONTENT WARNING: This zine contains depictions of nudity and mentions of transphobia.

This compact zine is a great introduction to trans history and terminology.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top