A Lesson in Vengeance – Victoria Lee

£8.99

Mae Felicity Morrow yn ôl yn Ysgol Dalloway i orffen ei blwyddyn hŷn ar ôl marwolaeth ei chariad. Mae ganddi ei hen ystafell yn Godwin House, lle mae yna sibrydion o ysbrydion pump o fyfyrwyr Dalloway – merched a oedd yn wrachod yn ôl rhai.

Cyn i’w chariad farw, cafodd Felicity ei thynnu i’r tywyllwch. Mae hi’n benderfynol o adael hynny ar ei hôl hi nawr, ond mae’n anodd pan mae hanes ocwlt Dalloway ym mhobman. A phan na fydd y ferch newydd yn gadael iddi anghofio.

Mae hi’n flwyddyn gyntaf Ellis Haley yn Dalloway. Yn nofelydd yn 17 oed, mae Ellis yn ecsentrig a briliant, ac ni all Felicity ysgwyd y tynfa y mae’n ei theimlo iddi. Felly pan mae Ellis yn gofyn i Felicity am help i ymchwilio i’r ‘Dalloway Five’ ar gyfer ei hail lyfr, ni all Felicity ddweud na. A phan fydd hanes yn dechrau ailadrodd ei hun, bydd yn rhaid i Felicity wynebu’r tywyllwch.


Felicity Morrow is back at the Dalloway School to finish her senior year after the tragic death of her girlfriend. She even has her old room in Godwin House, the exclusive dormitory rumored to be haunted by the spirits of five Dalloway students – girls some say were witches.

Witchcraft is woven into Dalloway’s past. The school doesn’t talk about it, but the students do. In secret rooms and shadowy corners, girls convene. And before her girlfriend died, Felicity was drawn to the dark. She’s determined to leave that behind now, but it’s hard when Dalloway’s occult history is everywhere. And when the new girl won’t let her forget.

It’s Ellis Haley’s first year at Dalloway. A prodigy novelist at seventeen, Ellis is eccentric and brilliant, and Felicity can’t shake the pull she feels to her. So when Ellis asks Felicity for help researching the Dalloway Five for her second book, Felicity can’t say no. And when history begins to repeat itself, Felicity will have to face the darkness in Dalloway and in herself.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top