A Closed and Common Orbit – Becky Chambers

£9.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o ryw, caeswasiaeth, camdrin plant a rhagfarn.

Yn yr ail nofel yn y gyfres Wayfarer, dilynir Sidra, cyn aelod o’r llong wrth iddi ddechrau bywyd newydd i’w hun. Ond, ni ddylai unigolyn fel Sidra bodoli. I fod yn gywir, mae hi’n greadur anghyfreithlon, ond gyda help ei ffrind, Pepper, gobeithiwyd y gall hi byw bywyd, heddychlon, heb unrhyw drafferthion.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of sex, slavery, child abuse and prejudice.

In this intimate successor to A Long Way to a Small, Angry Planet, Sidra, a former spaceship AI, struggles to adapt to a life with a corporeal, robotic body.  Fortunately, a friend, Pepper, whom has a fondness for AIs, tries to help Sidra adjust to their new life.   Sidra’s journey is complicated further since it is illegal for a being like Sidra to exist.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top