You’re the One that I Want – Simon James Green

£7.99

Yn ôl y rheol, mae’n rhaid i Freddie ddweud “ie”.

Nid yw’n sefyll mas mewn unrhyw ffordd, ac mae athrawon a chyd-ddisgyblion yn anghofio pwy ydyw. Mae hyd yn oed ei fam yn meddwl ei fod yn siom, a’n treulio ei holl amser yn y gwaith yn cynhyrchu rhaglen teledu. Ar ôl noson ofnadwy lle mae’n codi cywilydd arno’i hun o flaen Jasper Perry (seren gorjys rhaglen newydd ei fam) mae Freddie yn penderfynu trawsnewid ei fywyd cymdeithasol a rhamantus: gan ddweud ‘ie’ i bob un cyfle.

Mae’n gweithio! Mae Freddie yn ceisio i sioe gerdd yr ysgol (Grease), yn mynd i bartïon a’n fflyrtio gyda’r bachgen newydd Zach! Mae’n dod yn Freddie hollol newydd – efallai hyd yn oed yn un y gallai ei fam fod yn falch ohono. Ond nid yw’r llwybr at gariad byth yn hawdd, ac weithiau mae gwneud pethau’n anghywir yn rhan bwysig o ddarganfod beth – a phwy – rydych chi ei eisiau. Darlleniad doniol a thrawiadol gan un o brif awduron ffuglen pobl ifanc LHDTC+ yn y DU.

Simon James Green yw awdur arobryn Heartbreak Boys, Alex in Wonderland a Noah Can’t Even. Dyma darlleniad nesaf perffaith i ddarllennwyr Heartstopper, Boyfriend Material, Casey McQuiston ac Adam Silvera.


According to the rule, Freddie has to say “yes”. Freddie is unremarkable – too unremarkable.

He doesn’t stand out in any way, and in fact teachers and fellow students keep forgetting who he is. Even his mum thinks he’s a disappointment, and spends almost all her time at work, producing a TV show. After a particularly awful night when he embarrasses himself in front of Jasper Perry (the gorgeous teen star of his mum’s new show), Freddie decides to follow a new, proactive philosophy designed to transform his social and romantic life: saying ‘yes’ to every opportunity.

It works! Freddie finds himself auditioning for the school musical (Grease), actually going to parties, and flirting with hot new boy Zach! He’s becoming a whole new Freddie – maybe even one that his mum might be proud of. But the path to love is never smooth, and sometimes getting things very wrong is an important part of figuring out what – and who – you really want. A funny, heart-pulling read from one of the UK’s leading writers of LGBTQ+ teen fiction.

Simon James Green is the award-winning author of Heartbreak Boys, Alex in Wonderland, and the Noah Can’t Even books. A perfect next read for fans of Heartstopper, Boyfriend Material, Casey McQuiston, and Adam Silvera.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.