You Need to Chill! – Juno Dawson + Laura Hughes

£7.99

Weithiau bydd pobl yn gofyn i mi: ‘Beth ddigwyddodd i dy brawd, Bill?’ Dyna pryd dwi’n edrych arnyn nhw yn y llygad a’n dweud: ‘Hun, mae angen i chi ymlacio.’ Pan na ellir dod o hyd i Bill yn yr ysgol un diwrnod, mae dychymyg y plant eraill yn rhedeg yn wyllt. Ydy e ar wyliau? Ydy e ar goll yn y parc? Ydy e wedi cael ei fwyta gan siarc?! Mater i chwaer Bill yw esbonio…

Mae llyfr llun cyntaf Juno Dawson yn stori odli doniol a llawn hwyl, am deulu, hunaniaeth a chynghreiriad. Yn feiddgar, llawen, a’n gynnes, mae ei neges o gariad a chynwysoldeb yn disgleirio ar bob tudalen. Juno Dawson yw’r awdur ac actifydd poblogaidd a ysgrifennodd nofelau a llyfrau ffeithiol i oedolion ifanc, fel Clean a This Book is Gay, yn ogystal a bod a bod yn nofelydd, ysgrifennwr sgrin, newyddiadurwr, a cholofnydd ar gyfer cylchgrawn Attitude, a mae ei gwaith wedi ymddangos yn Glamour, Dazed, Grazia a’r Guardian.


The sparklingly funny debut picture book from Juno Dawson, bestselling writer and activist.

Sometimes people say to me: ‘What happened to your brother, Bill?’ That’s when I look them in the eye and say: ‘Hun, you need to chill.’ When Bill can’t be found at school one day, the imaginations of the other children run wild. Is he on holiday? Is he lost in the park? Has he been eaten by a shark?! It’s up to Bill’s sister to explain…

Juno Dawson’s debut picture book is a witty and fun-filled rhyming story about family, identity and allyship. Bold, joyful and warm-hearted, its message of love and inclusivity shines through on every page. Juno Dawson is the internationally bestselling author of Young Adult novels and non-fiction, including Clean and This Book Is Gay, as well as a novelist, screenwriter, journalist, and a columnist for Attitude magazine.

Her work has appeared in Glamour, Dazed, Grazia and the Guardian, and she was chosen by Val McDermid as ‘one of the ten most compelling LGBTQ+ writers working in the UK today’.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.