Wonderland – Juno Dawson

£8.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr canlynol yn cynnwys elfennau o gamdefnyddio alcohol a chyffuriau, homoffobia, trawsffobia, ymosofiad rhywiol, gosodiad o glaf yn anwirfoddol mewn i ysbyty iechyd meddwl, sbeicio diodydd, ymgais i dreisio, hunan-niweidio, hunanladdiad a llofruddiaeth.

Ar ôl i’w cyn-ddisgybl diflannu, mae rhaid i Alice fentro i Wonderland, penwythnos dathliadol am bobl elitaidd yn Llundain, wrth iddi geisio ffeindio’r person coll yn yr adolygiad cyfoes a chwiar yma o Alice’s Adventure in Wonderland.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of transphobia, homophobia, drug and alcohol use, self harm, attempted suicide, involuntary commitment, drink spiking, attempted rape and murder. Please proceed with caution.

The disappearance of a co-student leads Alice to Wonderland, a weekender for the elite in London, in an effort to find her missing acquaintance in this queer reimagining of Alice’s Adventure in Wonderland.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.