Skip to content

The Night Watch – Sarah Waters

£8.99

Gan symud yn ôl trwy’r 1940au, trwy gyrchoedd awyr, strydoedd tywyll, cysylltiadau anghyfreithlon, antur rywiol, i orffen ym 1941, mae The Night Watch yn waith storïwr gwirioneddol wych a chymhellol.

Dyma stori pedwar o Lundeinwyr – tair menyw a dyn ifanc â gorffennol, wedi’u darlunio â gwirionedd ac agosatrwydd. Kay, a yrrodd ambiwlans yn ystod y rhyfel ac a oedd yn byw bywyd llawn sbardun, bellach yn gwisgo dillad dynion a’n crwydro’r strydoedd gyda newyn aflonydd, yn chwilio . . . Mae Helen yn glyfar, melys, hoffus, a’n cadw cyfrinach boenus. . . Viv, merch hudolus, ystyfnig, yn ffôl o deyrngar i’w chariad filwr. . . Mae Duncan yn ymddangos yn ddiniwed, wedi cael ei gythreuliaid ei hun i ymladd yn ystod y rhyfel. Mae eu bywydau, a’u cyfrinachau yn cysylltu mewn ffyrdd weithiau brawychus. Mae rhyfel yn arwain at gynghreiriau rhyfedd. . .

Yn dyner, yn drasig ac yn hyfryd o deimladwy, wedi’i gosod yn erbyn cefndir o gampau arwriaeth epig a chyffredin, dyma nofel am berthnasoedd sy’n cynnig syrpreisys a throeon. Mae The Night Watch yn cyflawniad aruthrol.


Moving back through the 1940s, through air raids, blacked out streets, illicit liaisons, sexual adventure, to end with its beginning in 1941, The Night Watch is the work of a truly brilliant and compelling storyteller.

This is the story of four Londoners – three women and a young man with a past, drawn with absolute truth and intimacy. Kay, who drove an ambulance during the war and lived life at full throttle, now dresses in mannish clothes and wanders the streets with a restless hunger, searching . . . Helen, clever, sweet, much-loved, harbours a painful secret . . . Viv, glamour girl, is stubbornly, even foolishly loyal, to her soldier lover . . . Duncan, an apparent innocent, has had his own demons to fight during the war. Their lives, and their secrets connect in sometimes startling ways. War leads to strange alliances . . .

Tender, tragic and beautifully poignant, set against the backdrop of feats of heroism both epic and ordinary, here is a novel of relationships that offers up subtle surprises and twists. The Night Watch is thrilling. A towering achievement.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.