The Miseducation of Cameron Post – Emily M. Danforth

£7.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr canlynol yn cynnwys cyffuriau ac alcohol, homoffobia, marwolaeth, therapi trosi (conversion therapy) a chyfeiriadau tuag at anffurfio organau cenhedlu.

Yr 1990au. Montana. Gwelwyd brwydr Cameron Post i wrthod ei hunaniaeth cwiar yn y cyd-destun ceidwadol yma. Yn dilyn yr achlysur o owtio heb gydsyniad, dyma yw hanes Cameron wrth iddi fynychu (o dan orfodaeth) ‘God’s Promise,’ camp therapi newid cyfeiriadedd rhywiol (conversion therapy camp). Ceir stori yn trafod yr heriau a thrafferthion eithafol y mae’n rhaid i’r cwiar ifanc eu gwynebu.


CONTENT WARNING: This novel contains drug and alcohol use, homophobia, death, conversion therapy and references to genital mutilation.

The 1990s. Montana. Cameron Post contends to suppress her queer self in this extremely conservative setting. Following her callous outing, Cameron is forced to attend God’s Promise, a conversion therapy camp, in this grim tale about the trials that queer youth face.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.