The Legend of Korra: Turf Wars, Part Two – Michael Dante DiMartino + Irene Koh

£10.99

Wrth i’r argyfwng tai yn Republic City gwaethygu, mae Zhu Li yn dechrau ei hymgais yn erbyn yr Arlywydd Raiko ar gyfer y llywyddiaeth. Gyda llwyddiant ei ffrind, dyfodol y borth ysbrydol, a lles y dinasyddion i feddwl amdano, gall Korra aros yn niwtral a chyflawni ei dyletswyddau?


Recovering from the fight and furious for revenge, Triple Threats member Tokuga solidifies his ties with the duplicitous Wonyong. Meanwhile, when Republic City’s housing crisis reaches its peak, Zhu Li sets her sights on the biggest public figure in the city – President Raiko – in a bid for the presidency! With her friend’s success, the future of the spirit portal, and the wellbeing of Republic City’s citizens at stake, can Korra remain neutral and fulfill her duties as the Avatar?

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top