The Fire Next Time – James Baldwin

£8.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr hon yn cynnwys hiliaeth, alcohol, cyffuriau, aflonyddu rhywiol a thrais.

Cynnhwysir The Fire Next Time dau ddarn o waith ysgrifenedig James Baldwin:

  • Yn My Dungeon Shook: Letter to My Nephew on the One Hundredth Anniversary of the Emancipation, ysgrifennwyd Baldwin llythyr i’w nau yn rhybuddio am y broblem hiliol y bydd yn wynebu yn America, gan ei fod yn ddyn Du.
  • Mae Baldwin wedyn yn myfyrio ar y perthynas rhwng Cristnogaeth a hiliaeth yn Down at the Cross: Letter from a Region in my Mind.

CONTENT WARNING: This text contains racism, drug and alcohol use, sexual harassment and violence.

Two essays penned by the pioneering James Baldwin are housed in The First Next Time:

  • My Dungeon Shook: Letter to My Nephew on the One Hundredth Anniversary of the Emancipation is a letter of caution to Baldwin’s nephew, highlighting the struggles he and Black folx, including members of their family, have faced in America.
  • Down at the Cross: Letter from a Region in my Mind details Baldwin’s religious journey, describing the crises he has faced as he tries to reconcile Christianity and its pervasive racism.
Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top