Tell Me I’m Worthless – Alison Rumfitt

£9.99

Dair blynedd yn ôl, treuliodd Alice un noson mewn tŷ segur gyda’i ffrindiau Ila a Hannah. Ers hynny, nid yw pethau wedi mynd yn dda. Mae Alice yn byw bywyd ysbryd, yn gwerthu fideos ohoni ei hun yn glanhau am arian, yn mynd i bartïon y mae’n eu casáu, yn yfed ei hun i gysgu. Nid yw hi wedi siarad â Ila ers iddynt fynd i mewn i’r Tŷ. Dyw hi ddim wedi gweld Hannah chwaith.

Mae adgofion y noson honno yn poenydio ei meddwl a’i chnawd, ond pan fydd Ila yn gofyn iddi ddychwelyd i’r Tŷ, heibio’r arwydd CADWCH ALLAN, dros y ddaear sâl lle mae pobl ifanc yn meiddio ei gilydd i fentro, mae’n gwybod bod yn rhaid iddi fynd.

Gyda’i gilydd mae’n rhaid i Alice ac Ila wynebu’r digwyddiadau arswydus a ddigwyddodd yno, rhaid iddynt dynnu eu hunain ar wahân i’r tu mewn allan, rhoi eu gwahaniaethau i’r naill ochr, a cheisio achub Hannah, y mae’r Tŷ wedi dewis ei gwneud yn un ei hun.

Yn doriadus a’n aflonyddgar, mae Tell Me I’m Worthless yn waith hanfodol o ffuglen draws sy’n wynebu erchyllterau goruwchnaturiol a’r byd go iawn wrth archwilio effeithiau dinistriol trawma a’r ffordd y mae ffasgiaeth yn gwneud i ni ddinistrio ein hunain a’n gilydd.


Three years ago, Alice spent one night in an abandoned house with her friends Ila and Hannah. Since then, things have not been going well. Alice is living a haunted existence, selling videos of herself cleaning for money, going to parties she hates, drinking herself to sleep. She hasn’t spoken to Ila since they went into the House. She hasn’t seen Hannah either.

Memories of that night torment her mind and her flesh, but when Ila asks her to return to the House, past the KEEP OUT sign, over the sick earth where teenagers dare each other to venture, she knows she must go.

Together Alice and Ila must face the horrifying occurrences that happened there, must pull themselves apart from the inside out, put their differences aside, and try to rescue Hannah, who the House has chosen to make its own.

Cutting, disruptive, and darkly funny, Tell Me I’m Worthless is a vital work of trans fiction that confronts both supernatural and real-world horrors as it examines the devastating effects of trauma and the way fascism makes us destroy ourselves and each other.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top