Phoenix Extravagant – Yoon Ha Lee

£8.99

Dreigiau. Celf. Chwyldro.

Nid ymladdwr yw Gyen Jebi, na thanseiliwr. Dim ond eisiau peintio maen nhw. Un diwrnod maen nhw’n ddi-waith ac yn anobeithiol; y diwrnod nesaf, mae Jebi yn cael eu recriwtio gan y Weinyddiaeth yr Arfwisg i baentio. Ond pan fydd Jebi yn darganfod troseddau arswydus y llywodraeth Razanei, ni allant anwybyddu gwleidyddiaeth mwyach. Yr hyn y gallant ei wneud yw dwyn yr Arazi, dreigawtomaton y weinyddiaeth, a dod o hyd i ffordd o ymladd…


Dragons. Art. Revolution.

Gyen Jebi isn’t a fighter, or a subversive. They just want to paint. One day they’re jobless and desperate; the next, Jebi finds themself recruited by the Ministry of Armor to paint the mystical sigils that animate the occupying government’s automaton soldiers. But when Jebi discovers the depths of the Razanei government’s horrifying crimes-and the awful source of the magical pigments they use-they find they can no longer stay out of politics. What they can do is steal Arazi, the ministry’s mighty dragon automaton, and find a way to fight…

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.

Scroll to Top