Noah Can’t Even – Simon James Green

£8.99

Mae Noah Grimes geeky yn meddwl mai ei gyfle gorau ar gyfer normalrwydd cymdeithasol yw creu rhamant gyda Sophie. Ond mae ei gynlluniau rhithdybiol yn cael eu chwalu’n anobeithiol pan fydd ei ffrind gorau (a’i unig ffrind) Harry yn ei gusanu mewn parti. Dyna pryd mae pethau’n mynd o ddrwg i anhrefn llwyr.


Painfully geeky Noah Grimes thinks his best chance at social normalcy is to strike up a romance with Sophie. But his delusional plans are hopelessly derailed when his best (and only) friend Harry kisses him at a party. That’s when things go from bad to utter chaos.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top