Nevada – Imogen Binnie

£9.99

Dyddiad Cyhoeddi: 9fed Mehefin 2022

Nid yw Maria, menyw draws yn ei 30au, yn mynd i unman. Mae hi’n treulio ei dyddiau dibwrpas yn gweithio mewn siop lyfrau yn Efrog Newydd, yn ceisio aros yn driw i ethos pync tra’n yfed a chael amrywiaeth o gyfarfyddiadau rhywiol dryslyd. Ar ôl i’w chariad dwyllo arni, mae Maria’n dwyn ei char ac yn anelu am y Môr Tawel, gan gychwyn ar ei fersiwn hi o’r Great American Road Trip.

Ar hyd y ffordd mae hi’n stopio yn Reno, Nevada, ac yn cwrdd â James, dyn ifanc sy’n gweithio yn y Wal-Mart lleol. Mae Maria yn cydnabod elfennau o’i hunan iau yn James ac mae’r pâr yn gyflym yn ffurfio cysylltiad annhebygol ond pwerus, un a fydd â goblygiadau mawr i’r ddau. Ysbrydolodd y clasur cwlt hynod ddoniol ac arloesol hwn fudiad llenyddol cyfan, ac mae bellach yn cael ei gyhoeddi yn y DU am y tro cyntaf erioed.


Release Date: 9th June 2022

Maria, a trans woman in her thirties, is going nowhere. She spends her aimless days working in a New York bookstore, trying to remain true to a punk ethos while drinking herself into a stupor and having a variety of listless and confusing sexual encounters. After her girlfriend cheats on her, Maria steals her car and heads for the Pacific, embarking on her version of the Great American Road Trip.

Along the way she stops in Reno, Nevada, and meets James, a young man who works in the local Wal-Mart. Maria recognizes elements of her younger self in James and the pair quickly form an unlikely but powerful connection, one that will have big implications for them both. This hilarious, groundbreaking cult classic inspired a whole literary movement, and is now published in the UK for the very first time.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top