Skip to content

Monstress Volume 1: Awakening gol. gan./ed. by Marjorie Liu + Sana Takeda

£8.99

RHYBUDD: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o drais, noethenni, hiliaeth, caethwasiaeth, rhyw a marwolaeth.

Yng nghwmni nifer o anifeiliaid anthropomorffig, mae Maika Halfwalf yn ceisio cael dial ar y Gwrachod, grŵp o bobl a wnaeth chamdrin hi. Yn ffodus iddi hi, nid yw ei elynion yn gwybod am ei chysylltiad seicig i hen bŵer, a gall helpu hi cyflawni ei hamcanion.

Yn ogystal â hyn, mae’r nofel raffig yma yn cynnwys yna cath sy’n llofruddio pobl am arian ac yn darlithio ar hanes, felly…  dwi’n siŵr wnewch chi fwynhau.


CONTENT WARNING: This graphic novel contains explicit depictions of violence, gore, nudity, racism, slavery, sex and death.

Maika Halfwolf, alongside a rotating cast of humanoid animals, aims to enact vengeance upon the Witches who abused her and separated her from her mother. Fortunately, her enemies vastly underestimate her capabilities…. and the capabilities of a monstrous power with which she has a direct connection.

This graphic novel also has an anthropomorphic cat who’s a mercenary and who does not want to buy something with that in?

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.