Mae’n Anodd Weithiau – Ioan Kidd

£5.99

Perthynas pobl â’i gilydd ac ymdrechion pobl i gynnal y berthynas yw prif thema’r nofel gyfoes hon. Mae Ems yn cyfaddef wrth ei ffrind, Angharad, ei fod yn hoyw a thrwy ei llygaid hi cawn wybod mwy am fywyd ysgol a bywyd teuluol y cymeriadau.


This novel for teenage readers is about people’s relationships with each other, and their efforts in maintaining these relationships. Ems confesses to his friend, Angharad, that he’s gay, and both their lives – at school and at home – are seen through the eyes of Angharad.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top