Lote – Shola von Reinhold

£8.99

RHYBUDD CYNNWYS: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd cyffuriau ac alcohol, rhyw, trais, homoffobia, trawsffobia ac hiliaeth.

Llwyddwyd Mathilda i fynychu cwrs celf yn y ddinas Dun… trwy celwyddo am ei phrofiad a’i bwriadau ar yr ymgais.  Yn ystod ei hamser yna, maent yn datblygu diddordeb cry yn bardd Ddu, Hermia Druitt, a oedd yn bodoli rhyw canrif yn ôl.

Lote yw’r trydydd llyfr y dewison am glwb ddarllen, Queer as Books.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of drug and alcohol use, sex, violence, homophobia, transphobia and racism.

The deceptive Mathilda blags her way onto an art residency in the city of Dun, determined to uncover more about the forgotten Black Modernist poet, Hermia Druitt, a figure whom she becomes literally Transfixed (quite literally) by.

Lote is third book selected as part of Paned o Gê’s digital book club, Queer as Books.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.