Lote – Shola von Reinhold

£8.99

RHYBUDD CYNNWYS: Mae’r nofel yma yn cynnwys portreadau o ddefnydd cyffuriau ac alcohol, rhyw, trais, homoffobia, trawsffobia ac hiliaeth.

Llwyddwyd Mathilda i fynychu cwrs celf yn y ddinas Dun… trwy celwyddo am ei phrofiad a’i bwriadau ar yr ymgais.  Yn ystod ei hamser yna, maent yn datblygu diddordeb cry yn bardd Ddu, Hermia Druitt, a oedd yn bodoli rhyw canrif yn ôl.

Lote yw’r trydydd llyfr y dewison am glwb ddarllen, Queer as Books.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of drug and alcohol use, sex, violence, homophobia, transphobia and racism.

The deceptive Mathilda blags her way onto an art residency in the city of Dun, determined to uncover more about the forgotten Black Modernist poet, Hermia Druitt, a figure whom she becomes literally Transfixed (quite literally) by.

Lote is third book selected as part of Paned o Gê’s digital book club, Queer as Books.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Compare Products
No products were added to compare list
Return to Shop
Cover of the book.
Somewhere Beyond the Sea - TJ Klune
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
Killingly - Katharine Beutner
0 customer review
£9.99
Cover of the book.
Jack and Eve: Two Women In Love and At War - Wendy Moore
0 customer review
£20.00
Cover of the book.
The Diaries of Mr Lucas: Notes from a Lost Gay Life - Hugo Greenhalgh
0 customer review
£18.99
Cover of the book.
Just Happy to Be Here - Naomi Kanakia
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
Rainbows, Unicorns, and Triangles: Queer Symbols Throughout History - Jessica Kingsley Publishers + Jem Milton
0 customer review
£12.99
Cover of the book.
Llanddafad - Gareth Evans-Jones + Lleucu Gwenllian
0 customer review
£8.99
Cover of the book.
Heaven - Emerson Whitney
0 customer review
£10.99
Cover of the book.
Displeasure Island - Alice Bell
0 customer review
£14.99
Cover of the book.
Homebody - Theo Parish
0 customer review
£14.99
Scroll to Top