Life as a Unicorn – Amrou Al-Kadhi

£9.99

Gwyddai Amrou eu bod yn hoyw pan welon nhw, yn ddeg oed, Macaulay Culkin yn Home Alone am y tro cyntaf. Ond doedd rhieni Amrou ddim mor hapus…

Mae Life as an Unicorn yn stori ddoniol ond dinistriol o chwilio am yr ymdeimlad o berthyn, yn dilyn y broses trawsnewid boenus ac annisgwyl o fachgen Mwslimaidd sy’n ofni duw i frenhines drag cwiar, sy’n strytian y llwyfan mewn sodlau uchel a dweud y pethau does neb arall yn meiddio eu dweud…..


Amrou knew they were gay when, aged ten, they first laid eyes on Macaulay Culkin in Home Alone. It was love at first sight. Amrou’s parents weren’t so happy… From that moment on, Amrou began searching in all the wrong places for ways to make their divided self whole again. Life as a Unicorn is a hilarious yet devastating story of a search for belonging, following the painful and surprising process of transforming from a god-fearing Muslim boy to a queer drag queen, strutting the stage in seven-inch heels and saying the things nobody else dares to ….

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top