First Time for Everything – Henry Fry

£14.99

Mae Danny Scudd yn hollol iawn.

Yn saith ar hugain oed, mae wedi symud i Lundain o’r diwedd ac wedi dianc o siop bach pysgod a sglodion ei rieni, mae ei gasgliad annwyl o blanhigion tŷ yn ffynnu a phob nos Lun mae’n cael noson myn mas gyda’i gariad, Tobbs. Ond mae bywyd Danny yn cael ei daflu i anhrefn wrth ddarganfod mewn clinig STI y gallai Tobbs fod yn twyllo arno.

Ac yna mae ef – a’i blanhigion – yn cael eu troi allan o’i fflat yn Llundain. Felly, mae wedi ei orfodi i symud i mewn gyda’i ffrind gorau Jacob, artiste anneuaidd y mae Danny wedi ei adnabod ers ei blentyndod. Am y tro cyntaf, a gyda chymorth ei therapydd a chyd-letywyr lliwgar, mae Danny yn sylweddoli cyn lleied y mae’n gwybod amdano’i hun – ac yn araf yn dechrau cwestiynu a yw’n iawn, wedi’r cyfan…


At twenty-seven years old he’s finally moved to London and escaped his parents’ tiny fish and chip shop, his beloved collection of house plants are thriving and every Monday evening he has a date night with his boyfriend, Tobbs. But Danny’s life is thrown into chaos when he discovers at an STI clinic that Tobbs might be cheating on him.

And then he – and his plants – are unceremoniously evicted from his London flat. So, he’s forced to move in with his best friend Jacob, a non-binary artiste who Danny’s known since childhood. For the first time, and with the help of his inscrutable therapist and colourful new flatmates, Danny realises how little he knows about himself – and slowly starts to question whether he is fine, after all…

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top