Enjoy Me Among My Ruins – Juniper Fitzgerald

£11.99

Dyddiad Cyhoeddi: 13eg Hydref 2022

Gan gyfuno ffeministiaeth, X-Files a chofiant, mae Enjoy Me Among My Ruins yn llunio archif caleidosgopig o brofiadau Juniper Fitzgerald fel mam cwiar a gweithiwr rhyw. Gan blymio’r digwyddiadau mawr a luniodd ei bywyd, a chan wasgaru llythyrau ei phlentyndod a ysgrifennwyd at Gillian Anderson, mae’r maniffesto hwn yn ymgodymu â naratifau dominyddol a roddir ar bobl ymylol, gan ymwrthod â’r system gyfalafol sy’n mynnu ein purdeb a’n hymddarostyngiad dros ein goroesiad.


Release Date: 13th October 2022

Combining feminist theories, X-Files fandom, and memoir, Enjoy Me among My Ruins draws together a kaleidoscopic archive of Juniper Fitzgerald’s experiences as a queer sex-working mother. Plumbing the major events that shaped her life, and interspersing her childhood letters written to cult icon Gillian Anderson, this experimental manifesto contends with dominant narratives placed upon marginalized people, ultimately rejecting a capitalist system that demands our purity and submission over our survival.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top