Different Kinds of Fruit – Kyle Lukoff

£13.99

Yn y nofel ddoniol a hynod dwymgalon hon, mae bywyd disgybl blwyddyn 6 yn cael ei droi wyneb i waered pan ddaw i wybod bod ei thad yn draws.

Mae Annabelle Blake yn disgwyl i’r flwyddyn ysgol hon fod yr un fath â’r eraill: yr un athrawon, yr un cyd-ddisgyblion, yr un peth. Felly mae hi wrth ei bodd yn darganfod bod yna blentyn newydd yn y dref. I Annabelle, mae Bailey yn chwa o awyr iach. Mae hi wrth ei bodd yn clywed am eu bywyd yn Seattle, yn cwrdd â’u rhieni, ac yn mynd i’w tŷ enfawr. Ac nid yw’n brifo bod gan Bailey wên giwt, dwylo neis a’n arogli’n dda.

Yn sydyn, mae blwyddyn 6 yn unrhyw beth ond yr un peth. A phan fydd ei thad yn rhannu bod ganddo fe a Bailey rywbeth mawr yn gyffredin, mae Annabelle yn dechrau gweld ei hun, a’i theulu, mewn goleuni cwbl newydd. Ar yr un pryd mae’n dechrau sylweddoli efallai nad yw ei chymuned mor groesawgar ag yr oedd hi wedi meddwl. Gyda’i gilydd mae Annabelle, Bailey, a’u teuluoedd yn darganfod nad yw’r categorïau o fachgen, merch, hoyw, syth, ffrwythau a llysiau yn mor glir wedi’r cyfan.


In this funny and hugely heartfelt novel from the Newbery Honor-winning author of Too Bright to See, a sixth-grader’s life is turned upside down when she learns her dad is trans.

Annabelle Blake fully expects this school year to be the same as every other: same teachers, same classmates, same, same, same. So she’s elated to discover there’s a new kid in town. To Annabelle, Bailey is a breath of fresh air. She loves hearing about their life in Seattle, meeting their loquacious (and kinda corny) parents, and hanging out at their massive house. And it doesn’t hurt that Bailey has a cute smile, nice hands (how can someone even have nice hands?) and smells really good.

Suddenly sixth grade is anything but the same. And when her irascible father shares that he and Bailey have something big–and surprising–in common, Annabelle begins to see herself, and her family, in a whole new light. At the same time she starts to realize that her community, which she always thought of as home, might not be as welcoming as she had thought. Together Annabelle, Bailey, and their families discover how these categories that seem to mean so much-boy, girl, gay, straight, fruit, vegetable-aren’t so clear-cut after all.

Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.