Beyond the Gender Binary – Alok Vaid-Menon

£6.99

Mae ‘Pocket Change Collective’ yn gyfres o lyfrau bach gyda syniadau mawr gan actifyddion ac artistiaid blaenllaw. Yn y rhandaliad hwn, Beyond the Binary, mae Alok Vaid-Menon yn herio’r byd i weld rhywedd nid mewn du a gwyn, ond mewn lliw llawn. Gan gymryd o’u profiadau eu hunain fel artist nad yw’n cydymffurfio â rhywedd, maent yn dangos i ni fod rhywedd yn ffurf hydrin a chreadigol o fynegiant.


‘Pocket Change Collective’ is a series of small books with big ideas from today’s leading activists and artists. In this installment, Beyond the Gender Binary, Alok Vaid-Menon challenges the world to see gender not in black and white, but in full colour. Taking from their own experiences as a gender-nonconforming artist, they show us that gender is a malleable and creative form of expression.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top