Skip to content

All the Invisible Things – Orlagh Collins

£7.99

Yn y llyfr YA cyfoes yma, mae un ferch yn penderfynu ei bod hi’n bryd bod yn hi ei hun – ond a fydd hynny’n costio’r ffrind gorau, a oedd unwaith yn golygu popeth iddi hi?

Erw i’w Mam farw a’i theulu symud i dref newydd, mae Vetty Lake, 16 oed, wedi cuddio ei chalon. Byddai’n well ganddi gadw cyfrinachau na mentro cael ei brifo – hyd yn oed os yw hynny’n golygu peidio â dweud wrth neb ei bod hi’n eithaf sicr ei bod hi’n ddeurywiol.

Ond yr haf hwn, gallai popeth newid. Mae Vetty a’i theulu yn symud yn ôl i’w hen gymdogaeth, ar draws y stryd oddi wrth ei ffrind gorau plentyndod Pez. Gyda Pez, roedd hi bob amser yn teimlo’n rhydd a di-ofn. Gallai ailgysylltu ag ef fod yn gyswllt sydd ei angen arni.

Mae Vetty yn darganfod yn gyflym nad Pez yw’r un fachgen roedd hi’n ei adnabod. Mae ganddo grŵp newydd o ffrindiau, cariad hudolus o’r enw March, a gliniadur yn llawn cyfrinachau. Ac mae pethau’n mynd yn fwy cymhleth fyth pan fydd hi’n teimlo sbarc sydyn gyda March.

Wrth i Vetty lywio ei pherthynas â Pez a’i theimladau cyfnewidiol ei hun, daw un cwestiwn i’r amlwg: A yw dod y ferch y mae’n hiraethu i fod yn golygu colli’r cyfeillgarwch a fu unwaith yn bopeth iddi?


In this contemporary YA for fans of Becky Albertalli, one girl decides it’s time to be really be herself–but will that cost her the best friend who once meant everything to her?

Ever since her mom died and her family moved to a new town four years ago, sixteen-year-old Vetty Lake has hidden her heart. She’d rather keep secrets than risk getting hurt–even if that means not telling anyone that she’s pretty sure she’s bisexual.

But this summer, everything could change. Vetty and her family are moving back to her old neighborhood, right across the street from her childhood best friend Pez. Next to Pez, she always felt free and fearless. Reconnecting with him could be the link she needs to get back to her old self.

Vetty quickly discovers Pez isn’t exactly the boy she once knew. He has a new group of friends, a glamorous sort-of-girlfriend named March, and a laptop full of secrets. And things get even more complicated when she feels a sudden spark with March.

As Vetty navigates her relationship with Pez and her own shifting feelings, one question looms: Does becoming the girl she longs to be mean losing the friendship that once was everything to her?

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.