All Down Darkness Wide – Seán Hewitt

£14.99

Cofiant goleuol a brawychus gan fardd arobryn – stori am gariad, torri calon a thyfu lan, ac archwiliad di-ofn o hunaniaeth cwiar a thrawma. Pan fydd Sean yn cwrdd ag Elias, mae’r ddau yn syrthio mewn gariad. Ond wrth i Elias frwydro ag iselder difrifol, daw’r cwpl yn dod wyneb yn wyneb ag argyfwng.

Mae Sean Hewitt yn ymchwilio’n ddwfn i’w hanes ei hun, gan ymrestru ysbrydion ffigurau cwiar a beirdd o’i flaen. O fynwent yn Lerpwl o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg i goedwigoedd pinwydd Gothenburg, mae Hewitt yn plymio’r tywyllwch i chwilio am gysur a gobaith. Mae All Down Darkness Wide yn fyfyrdod di-fflach ar faich byw mewn byd sy’n rhy aml yn gosod hapusrwydd a bywyd cwiar yn groes, ac yn bortread tyner o sut beth yw cael eich dal dan dioddefaint cariad.

Yn ei dro yn ddinistriol ac yn esgyn, mae’n stori hudolus o dorcalon ac adnewyddiad, ac yn waith o harddwch prin a throsgynnol.


A luminous and haunting memoir from the prize-winning poet – a story of love, heartbreak and coming of age, and a fearless exploration of queer identity and trauma. When Sean meets Elias, the two fall headlong into a love story. But as Elias struggles with severe depression, the couple comes face-to-face with crisis.

Wrestling with this, Sean Hewitt delves deep into his own history, enlisting the ghosts of queer figures and poets before him. From a nineteenth-century cemetery in Liverpool to the pine forests of Gothenburg, Hewitt plumbs the darkness in search of solace and hope. All Down Darkness Wide is an unflinching meditation on the burden of living in a world that too often sets happiness and queer life at odds, and a tender portrayal of what it’s like to be caught in the undertow of a loved one’s suffering.

By turns devastating and soaring, it is a mesmerising story of heartache and renewal, and a work of rare and transcendent beauty.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top