Skip to content

ABC Pride gol. gan/ed. by Louie Stowell + Elly Barnes + Amy Phelps

£9.99

Mae ABC Pride yn cyflwyno darllenwyr bach i’r wyddor trwy fyd lliwgar Pride. Gall plant ddarganfod llythrennau a geiriau a dysgu mwy am y gymuned LHDTC+. Mae pob llythyren o’r wyddor yn cael ei pharu â darluniau hwyliog, beiddgar i gefnogi dysgu iaith, ac mae rhestr ddefnyddiol o bwyntiau trafod ar y diwedd yn rhoi’r arfau i oedolion sbarduno sgyrsiau a thrafodaethau pellach.

Mae ABC Pride yn cynnig ffordd syml ond pwerus o egluro rhywedd, hunaniaeth, gallu i blant, wrth gefnogi unedau teuluol amrywiol. Yn ddelfrydol i blant darllen gyda gofalwr, neu yn yr ystafell ddosbarth.


A is for Acceptance! B is for Belonging! C is for Celebrate!

ABC Pride introduces little readers to the alphabet through the colourful world of Pride. Children can discover letters and words while also learning more about the LGBTQIA+ community and how to be inclusive. Every letter of the alphabet is paired with fun, bold illustrations to support language learning, and a handy list of discussion points at the end gives adults the tools to spark further conversations and discussion.

ABC Pride offers a simple yet powerful way to explain gender, identity, ability to children, while supporting diverse family units. Ideal for children to explore together with a caregiver, or in the classroom.

Add to CompareAdded

Newsletter Sign-Up

Input your email address below to sign-up to our monthly newsletter, which features discount codes, news and attempted whimsy.