Who is Wellness For? – Fariha Róisín

£16.99

 

Trafodaeth amserol ac angenrheidiol ar fater lles ydy’r llyfr newydd yma ,gan fenyw y liw ei hun, sy’n ceisio sicrhau bod modd i bawb cael ei chynnwys, yn enwedig pobl o liw, yn y diwylliant ac ymarfer o hunanofal (self-care).

Yn dilyn etifeddiaeth Eat Pray Love – a ysbrydolodd menywod i asesu eu bywydau ac ymarfer hunanofal, ac arwain i gwmnïau lles-ganolog sy’n bwriadu gwerthu menywod y gallu i ofalu amdanyn nhw eu hunain – nawr, mae’n fenyw o liw yn arwain y sgwrs, ac mae’n bryd gofyn, pwy mae lles ar gyfer?

Wedi’i rannu’n bedair rhan – Y Meddwl, Y Corff, Hunanofal a Chyfiawnder – mae Róisín yn plethu iachâd personol gyda iachâd cymunedol i wneud ei dadl radical: lles ar gyfer pawb


 

A timely and necessary discussion of the issue of wellness and how people of colour can authentically participate in self-care.

Following the legacy of Eat Pray Love – which inspired women to assess their lives and practise self-care, and led to wellness-centric companies intent on selling women the ability to take care of themselves – now, it’s a woman of colour leading the conversation, and it’s time to ask, who is wellness for?

Divided into four parts – The Mind, The Body, Self-Care and Justice – throughout, Róisín weaves personal healing with communal healing to make her radical argument: wellness is for everyone.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top