The Color Purple – Alice Walker

£8.99

RHYBUDD: Mae’r nofel hon yn cynnwys portreadau o ddefnydd alcohol a chyffuriau, marwolaeth, beichiogrwydd, genidigaeth, camdrin plant (corfforol, emosiynol a rhywiol), cipio plentyn, anffurfio organau cenhedlu benywod, creulondeb yr heddlu, hiliaeth, casineb yn erbyn menywod Du, camdrin domestig (corfforol, emosiynol a rhywiol), trais rhywiol, rhyw a llosgach.

Yn y llyfr clasurol yma, dilynwn Cece, menyw Du o dalaith yn Ne America a chaiff ei chamdrin yn aml gan bawb o’i chwmpas.  Ond, cyfarfuwyd â Shug Avery, cantores garismatig, ac mae wrth i Cece yn datblygu teimladau rhamantus amdani hi, mae ei safon ei bywyd yn gwella o ganlyniad i’r presenoldeb y ffigwr yma.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of alcohol and drug use, death, pregnancy, childbirth, child abuse (physical, emotional and sexual), child abduction, female genital mutilation, police brutality, racism, misogyny, misogynoir, domestic abuse, rape, sex and incest.

A queer classic, Alice Walker’s epistolary novel, The Color Purple, follows Cece, a Black woman in the American South, routinely abused by those around her.   Enter the charming Shug Avery, who’s love for Cece helps improve her life drastically.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top