Mês Bach a Gwreiddiau – Dafydd Gwylon

£8.00

Mae’r gyfrol yn cynnwys profiadau personol yr awdur fel dyn hoyw a hefyd hanes dynion hoyw yn y ganrif ddiwetha. Mae’r awdur yn disgrifio peth o’r rhagfarn a’r anawsderau fu’n effeithio ar iechyd ac iechyd meddwl dynion hoyw. Bu hanes dynion hoyw yn brin yn Gymraeg a’r drafodaeth am rywioldeb.


Here is an insight to characters of the industrial South as well as people in Ceredigion’s Country side that lived in the 1950’s and 60’s. Includes documents and pictures from the era.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top