Large Animals – Jess Arndt

£9.99

Heriol, cellweirus, a rhyfedd, mae’r deuddeg stori yn Large Animals yn gwneud i’r darllenydd wynebu’r hyn y mae’n ei olygu i gael corff. Mae’r adroddwyr sy’n aml yn ddienw yn brwydro gyda byw mewn ffurf sy’n gwneud iddynt deimlo’n anghyfforddus ac yn wahanedig, yn herio cyfyngiadau rhywedd a realiti’n gyson wrth iddynt geisio cysylltu â phobl eraill a chyda’u hunain.


Daring, witty, and strange, the twelve stories in Large Animals confront what it means to have a body. Jess Arndt’s often-unnamed narrators battle with inhabiting a form that makes them feel both deeply uncomfortable and detached, constantly challenging the limits of gender and reality as they try to connect with other people and with themselves.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top