Kink gol. gan/ed. by R.O. Kwon + Garth Greenwell

£12.99

Blodeugerdd arloesol fer lenyddol yw Kink sy’n archwilio cariad ac awydd, BDSM, a diddordebau ar draws y sbectrwm rhywiol, wedi’i golygu gan awduron clodwiw R.O. Kwon a Garth Greenwell, ac yn cynnwys rhestr o gyfranwyr sêr i gyd gan gynnwys Alexander Chee, Roxane Gay, Carmen Maria Machado, a mwy.

Blodeugerdd ddeinamig llenyddol yw Kink sy’n agor drws dychmygus i fyd yr awydd. Mae’r straeon yn y casgliad hwn yn portreadu cariad, awydd, BDSM, a chysylltiadau rhywiol yn eu holl ogoniant gyda gweledigaeth newydd feiddgar. Mae’r casgliad yn cynnwys gweithiau gan awduron ffuglen enwog fel Callum Angus, Alexander Chee, Vanessa Clark, Melissa Febos, Kim Fu, Roxane Gay, Cara Hoffman, Zeyn Joukhadar, Chris Kraus, Carmen Maria Machado, Peter Mountford, Larissa Pham, a Brandon Taylor , gyda Garth Greenwell a RO Kwon fel golygyddion.

Mae’r straeon o fewn yn archwilio caethiwed, chwarae pŵer, a pherthnasoedd ymostyngol-ddominyddol; rydym yn cael ein cludo i ystadau preifat, swyddfeydd therapyddion, clybiau rhyw tanddaearol, ystadau preifat, a hyd yn oed theatr ryw o oes Fictoria. Tra bod chwipiau a chadwyni, yn sicr, mae gwir bwer y straeon hyn yn gorwedd yn eu hanfoniadau hyfryd, teimladwy o bob rhan o sbectrwm rhywiol diddordeb a dyheadau, fel y’u portreadir gan rai o awduron mwyaf cyffrous heddiw.

Kink is a groundbreaking anthology of literary short fiction exploring love and desire, BDSM, and interests across the sexual spectrum, edited by lauded writers R.O. Kwon and Garth Greenwell, and featuring a roster of all-star contributors including Alexander Chee, Roxane Gay, Carmen Maria Machado, and more.

Kink is a dynamic anthology of literary fiction that opens an imaginative door into the world of desire. The stories within this collection portray love, desire, BDSM, and sexual kinks in all their glory with a bold new vision. The collection includes works by renowned fiction writers such as Callum Angus, Alexander Chee, Vanessa Clark, Melissa Febos, Kim Fu, Roxane Gay, Cara Hoffman, Zeyn Joukhadar, Chris Kraus, Carmen Maria Machado, Peter Mountford, Larissa Pham, and Brandon Taylor, with Garth Greenwell and R.O. Kwon as editors.

The stories within explore bondage, power-play, and submissive-dominant relationships; we are taken to private estates, therapists’ offices, underground sex clubs, private estates, and even a Victorian-era sex theater. While there are whips and chains, sure, the true power of these stories lies in their beautiful, moving dispatches from across the sexual spectrum of interest and desires, as portrayed by some of today’s most exciting writers.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top