Gods of Want – K-Ming Chang

£14.99

Straeon syfrdanol sy’n canolbwyntio ar y cyrff, atgofion, mythau a pherthynasau o fenywod Asiaidd-Americanaidd, o anrhydeddai US National Book Award ‘5 Under 35’ ac awdur Bestiary.

Yn ‘Auntland’, mae llif cyson o fodrybedd yn addasu i fywyd America trwy sleifio cusanau dirmygus gan fenywod yn y deml, prynu tybiau o hufen iâ fanila i baratoi ar gyfer profion dinasyddiaeth, a deor cynlluniau i enwi eu merched yn ‘Dog’. Yn ‘The Chorus of Dead Cousins’, mae cefndryd-ysbrydion yn croesi gofod, moroedd, ac awyr i aflonyddu eu cefnder byw, gwraig i ‘storm chaser’. Yn ‘Xifu’, mae mam-yng-nghyfraith yn poenydio gwraig mewn ymdrechion cynyddol aflwyddiannus i gael gwared ar ei thŷ.

Yn ‘Mariela,’ mae dwy ferch yn ymchwiolo am y tro cyntaf ym mol siarc plastig, tra yn ‘Virginia Slims,’ mae menyw o hysbyseb sigaret yn dod i fyw. Ac yn ‘Resident Aliens,’ mae cyn-ladd-dy yn gartref i gyfres o weddwon yn cadw cyfrinachau erchyll. Gyda phob chwedl, mae K-Ming Chang yn rhoi cipolwg ei hun ar swrrealaeth sy’n cymysgu myth ac ymfudo, corfforoldeb ac ysbrydion, cwiardeb a quotidian.


“Startling stories that centre the bodies, memories, myths and relationships of Asian American women, from the US National Book Award ‘5 Under 35’ honoree and author of Bestiary.

In ‘Auntland’, a steady stream of aunts adjust to American life by sneaking surreptitious kisses from women at temple, buying tubs of vanilla ice cream to prepare for citizenship tests, and hatching plans to name their daughters ‘Dog’. In ‘The Chorus of Dead Cousins’, ghost-cousins cross space, seas, and skies to haunt their live-cousin, wife to a storm chaser. In ‘Xifu’, a mother-in-law tortures a wife in increasingly unsuccessful attempts to rid the house of her.

In ‘Mariela’, two girls explore one another’s bodies for the first time in the belly of a plastic shark, while in ‘Virginia Slims’, a woman from a cigarette ad comes to life. And in ‘Resident Aliens’, a former slaughterhouse serves as a residence to a series of widows, each harboring her own calamitous secrets. With each tale, K-Ming Chang gives us her own take on a surrealism that mixes myth and migration, corporeality and ghostliness, queerness and the quotidian.

Stunningly told in her feminist fabulist style, these are uncanny stories peeling back greater questions of power and memory.”

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top