Diary of a Film – Niven Goviden

£14.99

RHYBUDD: Mae’r llyfr hwn yn cynnwys portreadau o rywiaeth, homoffobia a defnydd alcohol a chyffuriau.

Wrth fynychu gŵyl ffilmiau yn ogledd yr Eidal, sgwrsiwyd cyfarwyddwr ag awdur lleol, sy’n cymryd o ar daith o gwmpas y ddinas.  Syrthiwyd mewn cariad â’i stori ac un o’i llyfrau, gan benderfynu addasu am ei ffilm nesaf.  Dros y dyddiau cychwynnol, fyfyriwyd a’r dewis yma, ei dewis i addasu gweithiau llenyddol a’r foeseg o wneud hyn.


CONTENT WARNING: This novel contains depictions of alcohol and drug use, homophobia and sexism.

An unnamed European director heads to a northern Italian to premiere his latest film. There, he meets a local writer and fosters a desire to turn her work into a film. The urgency to do so makes him meditate on his latest production, his connection with his star performers (and the relationship between them, reminiscent of same-sex duos promoted in queer Hollywood films, such as Keanu Reeves and River Phoenix) and the politics of adaptation.

Compare Added Add to Wishlist Browse Wishlist
Scroll to Top