Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Camp yn y Llyfrgell | Camp in the Library

March 24, 2022 @ 7:00 pm - 8:30 pm

Ymunwch â ni am noson o lenydda campus yn y Golden Cross, wrth i berfformwyr ddathlu Mis Hanes LHDTC+.

‘Dyn ni wedi bod yn chwilota yn yr archifau am rai o’r darnau mwya’ camp o lenyddiaeth, a bydd ein perfformwyr yn dod â’r dogfennau sychion allan i’r golau – i ddathlu hanes camp Cymreig yn ei holl ogoniant.

Perfformwyr

Asha Jane

Cerddor, model, a chyflwynydd wedi’i sefydlu yng Nghaerdydd ydy Asha Jane. Medrwch ei gweld yn rhaglen teledu Sex Education, sydd hefyd yn cynnwys ei sengl, Proud.

Rudy Harries

Mae Rudy Harris yn ddyn traws, cwiar, anabl a chafodd ei eni a magu yn Cymoedd y De. Mae’n ysgrifennwr â gradd meister yn Llenyddiaeth yn Saesneg o Brifysgol Caerdydd, lle arbenigodd yn llenyddiaeth o’r deunawfed ganrif, gan edrych ar dlodi a materion LHDTC+. Yn 2020, sefydlodd Trans Aid Cymru ag unigolion traws eraill o’r adain chwith radicalaidd, ac ers hyn, mae rhan fwyaf o’i amser wedi ei dreulio yn cefnogi pobl draws, rhyngryw, anneuaidd a mwy trwy gydol Gymru.

Rania Vamvaka

Symudodd Rania Vamvaka o Athens i’r Deyrnas Unedig yn 2011. Ymunodd hi a Glitter Cymru yn 2016 ac mae nawr yn Swyddog Addysg y grŵp. Yn broffesiynol, maent yn ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd, lle archwiliwyd brofiadau ffoaduriaid o liw, LHDTC+ yng Nghymru. Dros y blynyddoedd, weithiwyd i nifer o sefydliadau anllywodraethol a llywodraethau lleol.

Laolu Alatise

Ysgrifennwr o Nigeria, wedi ei sefydlu yng Nghaerdydd, ydy Laolu Alatise.

Jia Wei Lee

Unigolyn cwiar, anneuaidd o Falaysia ydy Jia Wei, sydd nawr wedi ei sefydlu yng Nghymru ac yn gweithio fel Swyddog Cyfathrebu Glitter Cymru a Glitter Sisters, grŵp cymdeithasol am bobl o gymunedau leiafrifoedd ethnig LHDTC+ yng Nghymru Maen nhw’n creu deunydd am BBC Sesh a hefyd yn rhedeg The Welsh Collective, i help busnesau bach Cymraeg i wella ei sgiliau digidol.

Anniben

Mae Anniben yn fyfyriwr celf a dylunio o Gaerdydd sydd yn gweithio’n flaenorol mewn ffotograffiaeth, fideo a drag.

Tocynnau

Archebwch docyn am ddim trwy’r linc EventBrite isod.

Gwybodaeth Arall

Mae Camp yn y Llyfrgell yn gywaith rhwng Casgliadau ac Archifau Prifysgol Caerdydd a Paned o Gê, wedi ei gefnogi gan ARCW. Bydd hwn yn ddigwyddiad dwyieithog, gyda chyfieithu ar y pryd wedi ei ddarparu i’r Saesneg. Bydd dehonglydd BSL ar gael trwy gydol y digwyddiad hefyd. Mae’r safle yn hygyrch i gadeiriau olwyn. Os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol i wneud y safle yn mwy hygyrch i chi, gadech i ni wybod ymlaen llaw (info@paned-o-ge.wales).


Join us for a night of literary camp at The Golden Cross, as our performers celebrate LGBTQ+ History Month.

We’ve been rummaging in the archives for some of the campest historical texts we could find – our performers will be bringing these to light, to celebrate the history of Welsh camp in all its glory.

The Performers

Asha Jane

Asha Jane is a musician, model, presenter, and general creative based in Cardiff. Fun facts; she features scenes, including gay scenes, in all three seasons of Netflix show, Sex Education and released a single last year called Proud.

Rudy Harries

Rudy Harries is a disabled queer trans man born and bred in the South Wales Valleys. He is a writer, and holds a master’s degree in English Literature from Cardiff University, specialising in 19th century class, poverty and queerness. He co-founded Trans Aid Cymru in 2020 alongside some other radical leftist trans people, and most of his time since has been spent supporting trans, intersex and nonbinary people all over Wales.

Rania Vamvaka

Rania Vamvaka grew up in Athens to a Turko-Egyptian family and came to the UK in 2011. In 2016, she joined Glitter Cymru and currently serves as their Education Officer. She is a researcher at Cardiff University, researching the experiences of PoC/Ethnic Minority LGBTQ+ forced migrants in Wales. Over the years, she has worked for various NGOs and the local government.

Laolu Alatise

Laolu Alatise is a Nigerian writer based in Cardiff.

Jia Wei Lee

Jia Wei is a queer nonbinary Malaysian living in Wales and currently the Communications Officer for both Glitter Cymru and Glitter Sisters International, an organisation for ethnic minority LGBTQ+ communities in Wales. They currently create content for the BBC Sesh as well as run The Welsh Collective to help Welsh small businesses sharpen their digital skills.

Anniben

Anniben is an art and design student from Cardiff that specialises in photography, video and drag.

Tickets

Book a free ticket via the EventBrite link below.

Other Information

Camp in the Library is a collaboration between Cardiff University Special Collections and Paned o Gê, supported by ARCW. This will be a bilingual event, with simultaneous translation into English provided. A BSL interpreter will be present throughout the entire event. The venue is wheelchair accessible. If any reasonable adjustments are needed to make the space more accessible for you, please let us know (info@paned-o-ge.wales).

Details

Date:
March 24, 2022
Time:
7:00 pm - 8:30 pm
Website:
https://www.eventbrite.co.uk/e/255596805927

Venue

The Golden Cross
United Kingdom
Scroll to Top