Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Camp yn y Llyfrgell: Mis Balchder | Pride Edition

June 21, 2022 @ 6:00 pm

Disgrifiad

Ymunwch â ni am noson o lenydda campus yn y Golden Cross, wrth i berfformwyr ddathlu Mis Balchder, fel rhan o’r Queer Fringe Festival.  ‘Dyn ni wedi bod yn chwilota yn yr archifau am rai o’r darnau mwya’ camp o lenyddiaeth, a bydd ein perfformwyr yn dod â’r dogfennau sychion allan i’r golau – i ddathlu hanes camp Cymreig yn ei holl ogoniant.

Gwybodaeth Hygyrchedd

Bu’r digwyddiad yn cymryd lle yn Nghardd The Golden Cross.  Mae’n posib bydd llwyfan y digwyddiad lan ar ddec yn y gardd.  I gyrraedd y ddec, mae yna tri grisiau i ddringo.  Ond, mae modd hefyd wylio o lawr gwaelod y gardd, a nad oes unrhyw grisiau yn y ffordd i fynychu yma.  Bydd cadeiriau ar gael am y digwyddiadau  Nid oes tŷ bach hygyrch ar gael ar y safle.

Mae’r Golden Cross 0.3 milltir o Gaerdydd Canolog.  Os yr ydych am yrru, mae yna barcio (am gost) cyferbyn y safle, yn Faes Parcio John Lewis. Tu fas, mae modd i dacsis ag Ubers stopio i gasglu pobl.  Mae yna stop bws tu fas gardd The Golden Cross a thua 0.2 milltir i ffwrdd o’r maes, mae yna’r Gwesty Marriott, lle mae nifer o fysiau yn stopio i ollwg pobl bant a’u casglu nhw.

Medrwch ddod a chŵn‎ cymorth i’r Golden Cross.  Bydd dŵr ar gael iddynt.

Mae’r sefydliad yma yn un lle mae alcohol yn cael ei gweinyddu.  Mae’n bosib bydd o’n swnllyd a, thu fewn i’r tafarn, bydd goleuadau yn fflachio.  Ni fydd goleuadau yn rhan o’r Camp yn y Llyfrgell ei hun.

Os oes angen unrhyw addasiadau rhesymol i wneud y safle yn mwy hygyrch i chi, gadech i ni wybod ymlaen llaw (info@paned-o-ge.wales).

Gwybodaeth Arall
Mae Camp yn y Llyfrgell: Mis Balchder yn gywaith rhwng Casgliadau ac Archifau Prifysgol CaerdyddPaned o Gê


Description

Join us for a night of literary camp at The Golden Cross, as our performers celebrate Pride Month, as part of the Queer Fringe Festival. We’ve been rummaging in the archives for some of the campest historical texts we could find – our performers will be bringing these to light, to celebrate the history of Welsh camp in all its glory.

Accessibility Information

This event will take place in the garden of The Golden Cross, which is split into two parts.  One section is accessible via three steps, whilst the other is one the ground floor.  The stage, where the performers will be reading, may be on the deck, but it is visible from the deck and the ground floor.  This is a seated event. There is no disabled toilet on site. 

The Golden Cross is 0.3 miles from Cardiff Central Station.  If you are driving, there is parking available (for a cost) diagonally across from the site, at the John Lewis Car Park.  Outside the venue, taxis can can stop and collect people.  Approximately 0.2 miles away from the venue, there is the Marriott Hotel where taxis can be hailed.  Here, many buses stop to allow people to alight.  There is also a bus stop just outside THe Golden Cross garden. 

Assistance dogs (and any other dogs) are welcome at this venue.  Water can be provided for them, upon request.

Alcohol is served at this venue.  Though flashing lights and extremely loud noises will not be part of Camp yn y Llyfrgell itself, there is a possibility that both of these will be present inside the pub itself.

If any reasonable adjustments are needed to make the space more accessible for you, please let us know (info@paned-o-ge.wales).

Other Information

Camp in the Library: Pride Edition is a collaboration between Cardiff University Special Collections and Paned o Gê.

Venue

The Golden Cross
United Kingdom+ Google Map
Scroll to Top