Swyddi

Isod, ffeindiwch fanylion rhai o swyddi rydym yn gobeithio llenwi dros y misoedd nesaf. I ymgeisio, rhaid gwneud trwy’r GoogleForm sydd wedi cynnwys ar waelod disgrifiad y swydd.


Cynorthwyydd Gweinyddol (7-10 awr yr wythnos, Dros Dro)

Rydym yn edrych am gynorthwyydd gweinyddol. Isod, medrwch ddarllen am fanylion y swydd.
 • Disgrifiad: Rydym yn chwilio am Cynorthwyydd Gweinyddol i’n help cyflawni nifer o dasgau megis mewnbynnu data, diweddaru ein gwefan, creu cynnwys am ein cyfryngau cymdeithasol a mwy. Nid ydy’r hyn yn rhestr gymhwysol o’r tasgau gallwch gael eu gofyn i gyflawni, ond mae’n debygol dyma fydd craidd y rôl.
 • Oriau: Rhan amser (7-10 awr yr wythnos; nid oes oriau penodol, ond disgwylir i chi cyfarfu â’ch rheolydd yn wythnosol i drafod y gwaith rydych wedi gwneud)
 • Dro Dro neu Parhaol?: Dro dro (4-8 wythnos).
 • Tal: £10.50 yr awr (rhaid gyrru anfoneb draw)
 • Man Gweithio: O gartref
 • Cyfarpar: Tabled neu gyfrifiadur a chysylltiad i’r we (os ydy hyn yn rhwystr, medrwn geisio cefnogi chi i ddatrys hyn)
 • Sgiliau Angenrheidiol: Rhugl yn y Gymraeg
 • Sgiliau Dymunol: Profiad blaenorol o waith gweinyddol; y gallu i weithio ar eich pen eich hun; hunanddisgyblaeth; cyfarwydd â Google Docs, Sheets ayb
 • Dyddiad Cau am Geisiadau: 28/03/2022
 • Dyddiad Cychwyn: Ebrill 2022

I ymgeisio, cyflawnwch y ffurflen yma ar GoogleForms.


Cynorthwyydd Lletygarwch (Eisteddfod Cenedlaethol 2022)

 • Disgrifiad: Yn 2022, bydd Paned o Gê yn rhedeg stondin, caffi a bar ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol. I’n cynorthwyo, rydym yn edrych am sawl unigolyn i weithio yn y safle yma yn cyflawni nifer o’r tasgau canlynol, gan gynnwys gweini alcohol (gan gynnwys tsecio ID), paratoi diodydd poeth, gwerthu llyfrau, glanhau, chroeso cwsmeriaid a mwy. Nid ydy’r hyn yn rhestr gymhwysol o’r tasgau gallwch gael eu gofyn i gyflawni, ond mae’n debygol dyma fydd craidd y rôl.
 • Oriau: Hyblyg, ond rhwng 8-10 awr y diwrnod (bydd egwyl wedi ei thalu yn cael ei chynnwys yn hyn)
 • Dro Dro neu Parhaol?: Dro dro (am gyfnod y gwyl)
 • Tal: £10.00 yr awr
 • Man Gweithio: Stondin Paned o Gê ar Faes Eisteddfod 2022 yn Nhregaron
 • Cymudo: Rhaid sicrhau trafnidiaeth eich hun i’r maes, felly bydd hyn yn swydd addas i unigolyn sy’n byw yn lleol. Os mae cymudo yn rhwystr i chi ymgeisio, cysylltwch â ni a byddwn yn ceisio eich cynorthwyo i ddatrys y broblem.
 • Sgiliau Angenrheidiol: Rhugl yn y Gymraeg
 • Sgiliau Dymunol: Profiad blaenorol yn y maes lletygarwch; medru weithio mewn tîm
 • Dyddiad Cau am Geisiadau: 30/06/2022

I ymgeisio, cyflawnwch y ffurflen yma ar GoogleForms.

Scroll to Top