Am Newid – Dana Edwards

£7.99

Nofel boblogaidd ffres a chyfoes sy’n hawdd ei darllen sydd yn ceisio mynd i’r afael â’n hagweddau at bobl sydd ddim yn cydymffurfio â’n syniad ni o’r hyn sy’n draddodiadol. Mae Ceri’n dychwelyd i gartref ei phlentyndod, ond erbyn hyn mae’n berson gwahanol iawn.


A contemporary, easy-to-read novel which aims at getting to grips with our attitudes towards those who do not conform with our ideas re tradition. Ceri returns to her childhood home, a very different person to the one who left many years ago.

Category:
Shopping Cart
Scroll to Top